Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

2018-11-12 patvirtintas teritorijos (34 ha sklypo) Eišiškių pl. 127 (kadastro Nr. 70:65) detaliojo plano (registro Nr. T00056213) sprendinių koregavimas sklype J. Jurkšto g. 25

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS (34 HA SKLYPO) EIŠIŠKIŲ PL. 127 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO (SKLYPO NR. 212 (KADASTRO NR. 0101/0078:725) STATINIŲ STATYBOS ZONOS IR RIBOS PAKEITIMO) TVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio   12 d.   Nr. A30-2519/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.3 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  teritorijos (34 ha sklypo) Eišiškių pl. 127 (kadastro Nr. 70:65) detaliojo plano (registro Nr. T00056213), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 2001 m. vasario 28 d. sprendimu    Nr. 235 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir teritorijos (34 ha sklypo) Eišiškių pl. 127 detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, koregavimą, keičiant detaliuoju planu nustatytą sklypo Nr. 212 (kadastro Nr. 0101/0078:725) J. Jurkšto g. 25, Naujininkų seniūnijoje, statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo sutvarkymo planą (brėžinys pridedamas), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

pagrindinį brėžinį žiūrėti čia: sklypo+sutvarkymo+planas.pdf

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut