Parengtas teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas pertvarkytuose sklypuose Arnavos g. 1 (kadastro Nr. 0101/0167:1911), Arnavos g. 3 (kadastro Nr. 0101/0167:1843), Dituvos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:1844) ir Dituvos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0167:1884)

PARENGTAS DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS VILNIAUS MIESTE, DITUVOS G. 2, 4 IR ARNAVOS G. 1, 3.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu, informuojame, kad rengiamas detaliojo plano koregavimas pakeičiant užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statybos zoną ir ribas bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Arnavos g. 1 (kadastro Nr. 0101/0167:1911), Arnavos g. 3 (kadastro Nr. 0101/0167:1843), Dituvos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:1844) ir Dituvos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0167:1884).

Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. A30-1018/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano sklypo Nr. B-13 sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Planavimo tikslai: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės bendruoju planu (registro Nr. T00056038) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 30-2565 „Dėl teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos Plytinės kaime detaliojo plano (T00056365) sklypo Nr. B-13, pertvarkyto sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2541) Plytinės kaime planu, prilyginamu detaliojo teritorijų planavimo dokumentui (registro Nr. T00069453), patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 30-1236 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:2541) Plytinės kaime plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu sklypuose Arnavos g. 1 (kadastro Nr. 0101/0167:1911), Arnavos g. 3 (kadastro Nr. 0101/0167:1843), Dituvos g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:1844) ir Dituvos g. 4 (kadastro Nr. 0101/0167:1884) pakeičiant užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statybos zoną ir ribas bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Planavimo iniciatorius: UAB „Katori“, Alina Čaikovska.

Plano rengėjas: UAB „Geodezijos linija“ (Perkūnkiemio g. 4A-305, Vilnius, tel. 8 600 22380, el. p. info@geoline.lt).

Informacija teikiama: apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2018 m. gruodžio 17 d., 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje bei Pilaitės seniūnijoje, Vydūno g. 20, Vilnius.

brėžinį žiūrėti čia: Pagrindinis brėžnysA2-Model

Viešas svarstymas numatomas 2018 m. sausio 7 d. 10 val. seniūnijos patalpose, Vydūno g. 20, Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.