Parengtas sklypo Žirmūnų g. 34A detaliojo plano sprendinių koregavimas

Planuojama teritorija Žirmūnų g. 34A (kadastro Nr. 0101/0033:916), Žirmūnų seniūnija, Vilnius.
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A30-1499/18(2.1.22E-TD2) “Dėl leidimo koreguoti sklypo Žirmūnų g. 34A detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindo”, kuriuo patvirtinta planavimo darbų programa bei nustatyti tikslai ir uždaviniai. 2018 liepos 12 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-51/18(2.15.1.7-TD2). Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos reg. Nr. K-VT-13-18-351.
Organizatorius Administracijos direktorius
Iniciatorius UAB „Dekita“
Rengėjas UAB „Globalus projektavimas“
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu Teritorijų planavimo dokumento sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Su detaliojo plano koregavimo projektu galima susipažinti nuo 2018 m. gruodžio 27 d. iki 2019 m. sausio 10 d. ( 10 darbo dienų) darbo dienomis rengėjo UAB „Globalus projektavimas“ biuro patalpose, Žirgų g. 19, Antežeriai, LT-14158 Vilniaus r., suderinus atvykimo laiką tel. 867195367, el. paštas: info@globalus.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje http://www.vilnius.lt/; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žirmūnų seniūnijoje skelbimų lentoje, Žirmūnų g. 143, LT-09128 Vilnius, zirmunu.seniunija@vilnius.lt; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, Rengėjui UAB „Globalus projektavimas“ Žirgų g. 19, Antežeriai, LT-14158 Vilniaus r.. info@globalus.lt, ar iniciatoriui UAB „Dekita“ į.k. 304733533, Bičiulių g. 21, LT-02236 Vilnius raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo ir pasiūlymų teikimo pabaigos š. m. lapkričio 5 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą bei motyvus, kuriais pagrindžiami pasiūlymai ar pasiūlymas dėl nustatomų sprendinių. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas Su detaliojo plano koregavimo projektu galima susipažinti nuo 2018 m. gruodžio 27 d. iki 2019 m. sausio 10 d. ( 10 darbo dienų) darbo dienomis rengėjo UAB „Globalus projektavimas“ biuro patalpose, Žirgų g. 19, Antežeriai, LT-14158 Vilniaus r., suderinus atvykimo laiką tel. 867195367, el. paštas: info@globalus.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje http://www.vilnius.lt/; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žirmūnų seniūnijoje skelbimų lentoje, Žirmūnų g. 143, LT-09128 Vilnius, zirmunu.seniunija@vilnius.lt; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Paslaugos gavėjo adresas Žirgų g. 19, Antežeriai, Vilniaus r.
info@globalus.lt

skelbimas:

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ SKLYPO ŽIRMŪNŲ G. 34A DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE ŽIRMŪNŲ G. 34A
(KADASTRO NR. 0101/0033:916)

 

Informuojame, kad yra parengti žemės sklypo Žirmūnų g. 34A detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Žirmūnų g. 34A (kadastro Nr. 0101/0033:916) sprendiniai ir teikiami susipažinti. Pateikiama informacija ir sprendiniai (brėžinys). Viešinimas atliekama supaprastinta tvarka.

Planuojamos teritorijos adresas: Žirmūnų g. 34A (kadastro Nr. 0101/0033:916), Žirmūnų seniūnija, Vilnius.

Planavimo tikslas: pakeisti detaliuoju planu nustatytą užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, aukštingumą ir nustatyti kitus teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A30-1499/18(2.1.22E-TD2) “Dėl leidimo koreguoti sklypo Žirmūnų g. 34A detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindo”, kuriuo patvirtinta planavimo darbų programa bei nustatyti tikslai ir uždaviniai.  2018 liepos 12 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-51/18(2.15.1.7-TD2). Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos reg. Nr. K-VT-13-18-351.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211200, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt, kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Vakarinės teritorijos vedėja Danutė Eidukonytė tel. (8-5) 211 2750.

Iniciatorius:  UAB „Dekita“ į.k. 304733533, Adresas: Bičiulių g. 21, LT-02236 Vilnius.

Rengėjas: UAB „Globalus projektavimas“ Žirgų g. 19, Antežeriai, LT-14158 Vilniaus r. Projekto vadovė Joana Janulevičienė. Kontaktinis tel.: 867195367, el. paštas: info@globalus.lt, www.globalusprojektavimas.lt

Planavimo terminai: iki 2021 m. liepos mėn.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Su detaliojo plano koregavimo projektu galima susipažinti nuo 2018 m. gruodžio 27 d. iki 2019 m. sausio 10 d. ( 10 darbo dienų) darbo dienomis rengėjo UAB „Globalus projektavimas“ biuro patalpose, Žirgų g. 19, Antežeriai, LT-14158 Vilniaus r., suderinus atvykimo laiką tel. 867195367, el. paštas: info@globalus.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje http://www.vilnius.lt/; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žirmūnų seniūnijoje skelbimų lentoje, Žirmūnų g. 143,
LT-09128 Vilnius, zirmunu.seniunija@vilnius.lt; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, Rengėjui UAB „Globalus projektavimas“ Žirgų g. 19, Antežeriai, LT-14158 Vilniaus r.. info@globalus.lt, ar iniciatoriui UAB „Dekita“ į.k. 304733533, Bičiulių g. 21, LT-02236 Vilnius raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo ir pasiūlymų teikimo pabaigos š. m. sausio 10 d.  Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą bei motyvus, kuriais pagrindžiami pasiūlymai ar pasiūlymas dėl nustatomų sprendinių. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

pagrindinį brėžinį žiūrėti čia: Pagrindinis brėžinys Žirmūnų g 34A-signed