Parengtas apie 1 (vieno) ha teritorijos prie Pergalės ir Pramonės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055283) sprendinių koregavimas sklypuose (kadastro Nr. 0101/0064:106), (kadastro Nr. 0101/0064:99) Pergalės g. 2, (kadastro Nr. 0101/0064:57) Pergalės g. 4 ir (kadastro Nr. 0101/0064:110) Pramonės g. 15

PARENGTAS apie 1 (vieno) ha teritorijos prie Pergalės ir Pramonės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055283) sprendinių koregavimas

Informuojame, kad yra parengtas apie 1 (vieno) ha Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 617V patvirtinto apie 1 (vieno) ha teritorijos prie Pergalės ir Pramonės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055283) sprendinių koregavimas teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu (TPDRIS teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-18-570).

Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: planuojama teritorija susideda iš 0,0491 ha ploto laisvos valstybinės žemės ir žemės sklypų: (kurių naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos) Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0064:106), Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0064:99) Pergalės g. 2, Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0064:57) Pergalės g. 4 ir Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0064:110) Pramonės g. 15 , kurių bendras plotas 0,4280 ha.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. A30-1904/18(2.1.1E-TD2) „Dėl leidimo inicijuoti apie 1 ha teritorijos prie Pergalės ir Pramonės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą“, 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. A30-1904/18(2.1.1E-TD2) patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2018 m. spalio 16 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-73/18(2.15.1.7-TD2).

Planavimo uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 617V patvirtinto apie 1 (vieno) ha teritorijos prie Pergalės ir Pramonės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00055283) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, sujungiant sklypus Nr. 1 (kadastro Nr. 0101/0064:106), Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0064:99) Pergalės g. 2, Nr. 3 (kadastro Nr. 0101/0064:57) Pergalės g. 4 ir Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0064:110) Pramonės g. 15 ir nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Papildomi planavimo uždaviniai: suformuoti tvarią viešųjų erdvių sistemą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų sistemą, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Papildomi reglamentai: teritorijos naudojimo reglamentai, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neprivalomas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

Planavimo iniciatorius: UAB Lidl Lietuva“, įmonės kodas 111791015, Viršuliškių g. 34-1,Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Miesto vizija“, įmonės kodas 303081028, Geranainių g. 7, Vilnius (adresas korespondencijai AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, adresu A. Goštauto g.  40A, Vilnius (10 aukštas)), www.miestovizija.lt, el. p.  info@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, tačiau numatyta papildoma viešinimo procedūra – organizuojamas koreguojamo detaliojo plano viešas svarstymas – susirinkimas.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2019-03-08 iki 2019-03-22 imtinai adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A.  Goštauto  g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285; Naujosios Vilnios seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Gerovės g. 1, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu); taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-18-570. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.Viešas susirinkimas vyks 2019-03-25, 17.00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje, 215 kab. (2 aukštas), Konstitucijos pr. 3, Vilnius.                                                                                                                                                                                                               pagrindinis-brėžinys

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laiką iki viešo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.