2019-02-27 priimtas sprendimas koreguoti sklypo Juodasis kelias 34 detaliojo plano sprendinius apie 0,65 ha teritorijos dalyje

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO JUODAJAME KELYJE 34 (KADASTRO NR. 0101/0075:2201) DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ APIE 0,65 HA TERITORIJOS DALYJE

 

2019 m. vasario  27   d.   Nr. A30-444/19

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. 1-392 „Dėl sklypo Juodasis kelias 34 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Juodajame kelyje 34 (kadastro Nr. 0101/0075:2201), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00055823) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant (nustatant) apie 0,65 (šešiasdešimt penkių šimtųjų) ha teritorijos dalyje – sklypuose (kadastro Nr. 0101/0075:2201, Nr. 0101/0075:2301 ir  Nr. 0101/0075:2277) žemės sklypų ribas ir plotus, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, žemės naudojimo būdą (komercinės paskirties objektų teritorijos), užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). juodasis_kelias sch.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas patvirtinto sklypo Juodasis kelias 34 (kadastro Nr. 0101/0075:2201) Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00055823) sprendinių koregavimas apie 0,65 ha teritorijos dalyje.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 0,65 ha sklypai (žemės naudojimo paskirtis – kita) (kadastro Nr. 0101/0075:2201, Nr. 0101/0075:2301 ir Nr. 0101/0075:2277), Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
 4. Planavimo iniciatorius UAB „Black road“, fiziniai asmenys.
 5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. 1-392 „Dėl sklypo Juodasis kelias 34 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Juodajame kelyje 34 (kadastro Nr. 0101/0075:2201), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00055823) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant (nustatant) apie 0,65 (šešiasdešimt penkių šimtųjų) ha teritorijos dalyje – sklypuose (kadastro Nr. 0101/0075:2201, Nr. 0101/0075:2301 ir Nr. 0101/0075:2277) žemės sklypų ribas ir plotus, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, žemės naudojimo būdą (komercinės paskirties objektų teritorijos), užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta:  Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas                                    Mindaugas Pakalnis

 

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Rytinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistas Benius Bučelis, tel. 219 7913 (4913)