Parengtas Teritorijos prie Linksmosios ir Pergalės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00056134) sprendinių koregavimas sklype Meškonių g. 10, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje 

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ

 

Parengtas Teritorijos prie Linksmosios ir Pergalės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00056134) sprendinių koregavimas sklype Meškonių g. 10, Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje

 

Planavimo tikslas: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2001 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. 1814V „Dėl teritorijos prie Linksmosios ir Pergalės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Teritorijos prie Linksmosios ir Pergalės gatvių sankirtos nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00056134) sprendinių koregavimą sklype Meškonių g. 10 (kadastro Nr. 0101/0064:122), keičiant (nustatant) žemės sklypo užstatymo intensyvumą ir kitus reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-12-21 įsakymas Nr. A30-2951/18(2.1.22E-TD2).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. paštas: [email protected];

Kontaktinis asmuo – Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus Rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas Benius Bučelis tel. (8-5) 211 7913, el. paštas: [email protected]

Detaliojo plano rengėjas: Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, projekto vadovas Giedrius Bireta tel. (8-5) 211 2759, el. paštas: [email protected]

Visuomenės dalyvavimo ir pasiūlymų teikimo tvarka:

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka – supaprastinta;

Su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima susipažinti nuo 2019-04-08 iki 2019-04-19 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujosios Vilnios seniūnijos patalpose, Gerovės g. 1, Vilniuje, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.vilnius.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. pagrindinis+brezinys.var2.Meskoniu10DPK.M500+-+2019-04-02

Informacija ir pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS.lt per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo etapą iki viešos ekspozicijos pabaigos. Teikiant informaciją ir pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui A.Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.