2019-04-08 patvirtintas sklypo Laisvės pr. 55 detaliojo plano sprendinių koregavimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO LAISVĖS PR. 55 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio  8 d.   Nr. A30-707/19

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į TPDRIS proceso       Nr. K-VT-13-17-385 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2019 m. kovo 5 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG98265:

  1. T v i r t i n u  sklypo Laisvės pr. 55 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-746 „Dėl sklypo Laisvės pr. 55 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimą. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-13-17-385. Pagrindinis brėžinys pridedamas.                                                                                                                                                   Laisves+55+++genplanas
  2. N u s t a t a u,  kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per 5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut