Parengtas sklypo Lobio g. 25 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Iždo g. 3

Planuojama teritorija Sklypo Lobio g. 25 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Iždo g. 3
Dokumento rengimo pagrindas Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-01-14 įsakymu Nr. 30-106/19, 2019-01-14 planavimo darbų programa, 2019-03-18 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. A615-20/19
Organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius
Iniciatorius Albinas Rimkus, Tomas Vainora, Jelena Vainorė
Rengėjas UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel 85 216 3867, el. paštas daiva@archd.lt, proj. vadovas D. Vyšniauskienė
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu nuo 2019-04-19 iki 20104-26 imtinai UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. (brėžinys:detalus) Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel 86 9817868.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas bus skelbiama papildomai
Paslaugos gavėjo adresas Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius
El. pašto adresas daiva@archd.lt

Informuojame, kad pradedamas rengti Sklypo Lobio g. 25 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Iždo g. 3.

 

Detaliojo plano pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-01-14 įsakymu Nr. 30-106/19, 2019-01-14 planavimo darbų programa, 2019-03-18 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. A615-20/19.

 

Detaliojo plano koregavimo tikslai: inicijuoti sklypo Lobio g. 25 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00054422), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 2483V „Dėl sklypo Lobios g. 25 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 2 Iždo g. 3 (kadastro Nr. 0101/0008:910) sprendinių koregavimą padalijant sklypą į du sklypus ir nustatant teritorijos naudojimo reglamentus.

 

Detaliojo plano koregavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kontaktinis asmuo V. Gavorskienė, tel. 85 2112519.

 

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel 85 2163867, el. paštas daiva@archd.lt, proj. vadovas D. Vyšniauskienė.

 

Koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta.

 

Detaliojoplano koncepcija nerengiama, SPAV nereikalingas.

 

Su rengiamu detaliojo plano koregavimu galima susipažinti nuo 2019-04-19 iki 20104-26 imtinai UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės” patalpose darbo dienomis 8-17 val. Kontaktinis asmuo D. Vyšniauskienė, tel 86 9817868.

 

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu ir (ar) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą, susipažinimui su rengiamu detaliojo plano koregavimu, skirtą laiką.

 

 

Proj. vadovė D. Vyšniauskienė