Parengtas sklypo Juodajame kelyje 34 (kadastro Nr. 0101/0075:2201), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00055823) sprendinių koregavimas sklypuose (kadastro Nr. 0101/0075:2201, Nr. 0101/0075:2301 ir Nr. 0101/0075:2277), prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą

PARENGTAS žemės sklypo Juodasis kel. 34 detaliojo plano sprendinių koregavimas

Informuojame, kad yra parengtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. 1-392 „Dėl sklypo Juodasis kelias 34 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Juodajame kelyje 34 (kadastro Nr. 0101/0075:2201), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00055823) sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: apie 0,65 ha, žemės sklypai, kadastro Nr. 0101/0075:2201, adresas Juodasis kel. 34, kadastro Nr. 0101/0075:2277, adresas Juodasis kel. 38, kadastro Nr. 0101/0075:2301, adresas Juodasis kel. 40, Naujosios Vilnios seniūnija, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. A30-444/19 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Juodajame kelyje 34 (kadastro Nr. 0101/0075:2201) detaliojo plano sprendinių koregavimą apie 0,65 ha teritorijos dalyje“, 2019 m. vasario 27 d. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2019 m. kovo 28 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-22/19.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. 1-392 „Dėl sklypo Juodasis kelias 34 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo Juodajame kelyje 34 (kadastro Nr. 0101/0075:2201), Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00055823) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant (nustatant) apie 0,65 (šešiasdešimt penkių šimtųjų) ha teritorijos dalyje – sklypuose (kadastro Nr. 0101/0075:2201, Nr. 0101/0075:2301 ir Nr. 0101/0075:2277) žemės sklypų ribas ir plotus, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, žemės naudojimo būdą (komercinės paskirties objektų teritorijos), užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neprivalomas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: BLACK ROAD, UAB, juridinio asmens kodas 304945454, buveinės adresas Turniškių g. 6, Vilnius.

Detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjas: UAB „Miesto vizija“, įmonės kodas 303081028, Geranainių g. 7, Vilnius (adresas korespondencijai AKJ CONSULTUS advokatų profesinė bendrija, A. Goštauto g.  40A, Vilnius (10 aukštas), www.miestovizija.lt, projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta, tačiau numatyta papildoma viešinimo procedūra – organizuojamas koreguojamo detaliojo plano viešas svarstymas – susirinkimas.

Su parengtu detaliojo plano sprendinių koregavimo projektu bus galima susipažinti nuo 2019-07-09 iki 2019-07-23 imtinai AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu A.  Goštauto  g. 40A (10 aukštas), 03163 Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285; Naujosios Vilnios seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Gerovės g. 1, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu); Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje www.vilnius.lt, skiltyse Miesto plėtra, Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu); taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros  informacinėje sistemoje (TPDRIS), http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-19-157. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.Viešas susirinkimas vyks 2019-07-24, 17.00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje, 215 kab. (2 aukštas), Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Pagrindinis brėžinys

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laiką iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.