Patvirtintas sklypo Liepkalnio g. 78 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Liepkalnio g. 74

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKLYPO LIEPKALNIO G. 78 DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO SKLYPE LIEPKALNIO G. 74 TVIRTINIMO

 

2020 m. vasario   11 d.   Nr. A30-317/20

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus         2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu,

t v i r t i n u  Vilniaus miesto tarybos 2001 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 234 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir žemės sklypo Liepkalnio g. 78 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Liepkalnio g. 78 detaliojo plano (registro Nr. T00054318)  koregavimą sklype Liepkalnio g. 74: pakeisti statinių statybos zoną ir ribą pagal sklypo planą (pridedama), kuriam pritarė Teritorijų planavimo komisija.

Liepkalnio_74 brėžinys

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut