Parengtas sklypo J. Kairiūkščio g. detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Bajorų kel. 29 (kad. Nr.0101/0004:1352)

PARENGTAS SKLYPO J. KAIRIŪKŠČIO G. (KADASTRO Nr.0101/0004:1352) VERKIŲ SENIŪNIJOJE, VILNIUJE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS

 

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2019-07-31direktoriaus 2019 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. A30-1595/19 ,,Dėl leidimo inicijuoti sklypo J. Kairiūkščio  g. detaliojo plano sprendinių koregavimą‘‘

 

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos per. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, fax. (8 5) 211 2222 , el. p. vicemeras@vilnius.lt

 

Planavimo iniciatoriai: UAB ,,Restus LT‘‘, Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas ,,NORTH EUROPE REAL ESTATE DEVELOPMENT FUND‘‘ (Patikėtinis: UAB ,,Novus Asset Management‘‘) ir UAB ,,Rinvest‘‘. Kontaktai: Žirgų g. 19, Antežerių k., LT-14158, Vilniaus raj., tel. 8674 73956.

Pagrindas:  Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr.A615-77/19 2019-10-09.

 

Plano rengėjas: UAB ,,Sostinės studija‘‘, Užupio g. 16-26, Vilnius, projekto vadovė Andželika Kažienė, tel. 8686 74252, andzelika.studija@gmail.com.

 

Planavimo tikslai: Sklypo, J.Kairiūkščio g. (kadastro Nr.0101/0004:1352) Verkių seniūnijoje, Vilniuje, detaliojo plano (reg. Nr.T00059558), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 27 d.  sprendimu Nr.1-1368 ,,Dėl sklypo J.Kairiūkščio gatvėje detaliojo plano‘‘  koregavimas patikslinant užstatymo zoną ,reglamentų ribą, statinių aukštį, statinių aukščio altitudę, užstatymo intensyvumą, servitutų vietą, plotą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

 

Bendra informacija apie projektą: Rengiant detalųjį planą tyrimai ir galimybių studijos, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) ir nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekami. Detaliojo plano teritorijos vystymo koncepcija nebus rengiama. Planavimo proceso etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

 

Supažindinimo tvarka: su parengto detaliojo plano koregavimo dokumentacija ir informaciniu pranešimu galima susipažinti Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-408) nuo 2020 m. lapkričio 19. Detaliojo plano koregavimo grafinė dalis eksponuojama Verkių seniūnijos skelbimų lentoje nuo 2020 m. lapkričio 30 iki 2020 m. gruodžio 11 d.

PAGRINDINIS BREŽINYS

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymai teikiami iki viešo supažindinimo pabaigos 2020 m. gruodžio 11 d.   imtinai planavimo organizatoriui Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui raštu, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, ir/ar Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-19-408).