Adliekamas sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:1852) detaliojo plano (reg. Nr. 3565) sklypo Gilašių g. 22 (kadatsro Nr. 0101/0171:549), pertvarkyto sklypo (Gailašių g. 22) formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu

Atliekama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-21 įsakymu Nr.30-1856 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0171:1852) Tarandės kaime detaliojo plano tvirtinimo“, patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 3565) sklypo Gilašių g. 22 (kadatsro Nr. 0101/0171:549), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-24 įsakymu Nr. 30-2843 „Dėl sklypo Gailašių g. 22 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu. Planavimo pagrindas – 2016-11-17 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A30-3315 ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti. Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktorės Almos Vaitkunskienės, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, interneto svetainė www.vilnius.lt., kontaktinis asmuo Asta Tiškevičienė, tel. 85 2112752. Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – Ona Naumavičienė, gyvenanti Šviesos g. 1-7, LT-26101 Elektrėnuos. Teritorijų planavimo dokumento koregavimo tikslai: keisti gyvenamosios teritorijos naudojimo būdą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos pobūdį į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą ir nustatyti reglamentus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė. Nesant kriterijų teisės aktų nustayta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos. Viešumo procedūros: koreguojamo detaliojo plano viešinimo tvarka – supaprastinta. Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2017-02-15 iki 2017-03-06 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt ), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10 darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Pašilaičių seniūnijoje Žemynos g. 1, Vilnius. Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos š.m. kovo 6 d. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas psiūlyms. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

brėžinį žiūrėti čia (jpg)