ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2020-11-27 ĮSAKYMO NR. A30-3122/20 „DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:67) PADEKANIŠKIŲ VS., VILNIUJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE NR. A1 (PADEKANIŠKIŲ G. 2, KADASTRO NR. 0101/0167:2219) KOREGAVIMO TVIRTINIMO“ PAKEITIMAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2020-11-27 ĮSAKYMO NR. A30-3122/20 „DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0167:67) PADEKANIŠKIŲ VS., VILNIUJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ SKLYPE NR. A1 (PADEKANIŠKIŲ G. 2, KADASTRO NR. 0101/0167:2219) KOREGAVIMO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo 17 punktu,

k e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. A30-3122/20 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:67) Padekaniškių vs., Vilniuje, detaliojo plano sprendinių sklype Nr. A1 (Padekaniškių g. 2, kadastro Nr. 0101/0167:2219) koregavimo tvirtinimo“:

  1. Išdėstau 2 punktą taip:

,,2. K e i č i u  kitos paskirties žemės sklypo Padekaniškių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0167:2219) gyvenamųjų teritorijų naudojimo būdą, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą.“

  1. Buvusį 2 punktą laikau 3 punktu.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Nuoroda:

Padekaniskiu tvirt pakeitimo