Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-02-02 įsakymo Nr. A30-457/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Šnipiškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Sporto g. 16 (kadastro Nr.0101/0033:761) inicijavimo sutarties pagrindu“ pakeitimas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2022-02-02 ĮSAKYMO NR. A30-457/22 „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP ŠNIPIŠKIŲ, SPORTO IR RAITININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE SPORTO G. 16 (KADASTRO NR.0101/0033:761) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ PAKEITIMO
2022 m. balandžio d. Nr.
Vilnius

K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. A30-457/22 „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Šnipiškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Sporto g. 16 (kadastro Nr. 0101/0033:761) inicijavimo sutarties pagrindu“:

1. Išdėstau pavadinimą taip:
„DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP ŠEIMYNIŠKIŲ, SPORTO IR RAITININKŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE SPORTO G. 16 (KADASTRO NR. 0101/0033:761) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“

2. Patvirtintos 2 punktu planavimo darbų programos 1 punktą išdėstau taip:
„16. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Šeimyniškių, Sporto ir Raitininkų gatvių detaliojo plano sprendinius sklype Sporto g. 16 (kadastro Nr. 0101/0033:761) inicijavimo sutarties pagrindu.“

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Sporto 16