DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2022-04-14 ĮSAKYMO NR. A30-1525/22 ,,DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0164:44, NR. 0101/0164:29, NR. 0101/0164:23, NR. 0101/0164:41) DOBROVOLĖS KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE METELIŲ G. 12 (KADASTRO NR. 0101/0164:539) IR SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0164:553) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS ,,DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2022-04-14 ĮSAKYMO NR. A30-1525/22 ,,DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0164:44, NR. 0101/0164:29, NR. 0101/0164:23, NR. 0101/0164:41) DOBROVOLĖS KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE METELIŲ G. 12 (KADASTRO NR. 0101/0164:539) IR SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0164:553) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS”

2023 m. rugsėjo  d.   Nr.

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis,

p r i p a ž į s t u   netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 balandžio 14 d. įsakymą Nr. A30-1525/22 ,,Dėl leidimo koreguoti žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0164:44, Nr. 0101/0164:29, Nr. 0101/0164:23, Nr. 0101/0164:41) Dobrovolės kaime detaliojo plano sprendinius sklype Metelių g. 12 (kadastro Nr. 0101/0164:539) ir sklype (kadastro Nr. 0101/0164:553) inicijavimo sutarties pagrindu“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Elektroninio+dokumento+nuorašas