Administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023-03-03 įsakymo Nr. A30-842/23 „Dėl leidimo rengti apie 0,77 ha teritorijos prie M. Horodničienės ir Baltupio gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ pripažinimo netekusiu galios

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2023-03-03 ĮSAKYMO NR. A30-842/23 „DĖL LEIDIMO RENGTI APIE 0,77 HA TERITORIJOS PRIE M. HORODNIČIENĖS IR BALTUPIO GATVIŲ DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2023 m. rugpjūčio d. Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:
1. N u t r a u k i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. A30-842/23 „Dėl leidimo rengti apie 0,77 ha teritorijos prie M. Horodničienės ir Baltupio gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ pradėtą procedūrą (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas TPD Nr. K-VT-13-23-264).
2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023 m. kovo 3 d. įsakymą Nr. A30-842/23 „Dėl leidimo rengti apie 0,77 ha teritorijos prie M. Horodničienės ir Baltupio gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Administracijos direktorius Adomas Bužinskas

Nuoroda:

Horodnicienes nutraukiamas