Parengtas apie 12.6 ha teritorijos prie Gunkliškių ir Totoriškių gatvių detalusis planas

Planuojama teritorija:
Apie 12.6 ha teritorijos prie Gunkliškių ir Totoriškių gatvių detalusis planas

Dokumento rengimo pagrindas:
Vilniaus miesto savivaldybės mero pasitarimo Miesto plėtros departamento klausimais 2016-11-08 protokolas Nr. 28-624/16(1.2.13-T1) darbotvarkės 2 punktas. Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-01-09 įsakymas Nr. A30-60.

Organizatorius:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Rengėjas:
Savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“, Lvovo g. 25-102, LT-09320 Vilnius

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-06-18 iki 2021-07-05 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-17-533, dokumento Nr. REG125207), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt. Informaciją nuotoliniu būdu teikia projekto vadovas Giedrius Bireta telefonu (8-685) 39795 ir el. paštu:
giedrius.bireta@vplanas.lt.

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas:
Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami www.tpdris.lt ir www.vilnius.lt ir Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, skelbimų lentoje I aukšte nuo 2021-06-18 iki viešo svarstymo pabaigos.

Viešasis svarstymas įvyks 2021-07-05 16.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda:
https://cutt.ly/totoriskiu_dp.


Priedai:

Aiskinamasis+rastas.Gunkliskes

07.+Pagrindinis+brėžinys+-+2021-04-27 Gunkiškės