Apie 1,7 ha teritorijos tarp Algimanto Mackaus ir Visorių gatvių detalusis planas

 

Informuojame apie galimybę susipažinti su parengtais apie 1,7 ha teritorijos tarp Algimanto Mackaus ir Visorių gatvių detaliojo plano teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu (TPDRIS proceso Nr. K-VT-13-22-824) sprendiniais.
Planuojama teritorija: apie 1,7 ha ploto teritorija, kurą sudaro sklypai A. Mackaus g. 17 (kad. Nr. 0101/0008:1394), A. Mackaus g. 15 (kad. Nr. 0101/0008:1415), A. Mackaus g. 13 (kad. Nr. 0101/0008:1418), A. Mackaus g. 11 (kad. Nr. 0101/0008:785), A. Mackaus g. 9 (kad. Nr. 0101/0008:836), Visorių g. 41 (kad. Nr. 0101/0008:1416), Visorių g. 43 (kad. Nr. 0101/0008:1419), Visorių g. 45 (kad. Nr. 0101/0008:1417), Visorių g. 47 (kad. Nr. 0101/0008:788), Visorių g. 49 (kad. Nr. 0101/0008:789), Visorių g. 51 (kad. Nr. 0101/0008:790) ir įsiterpę laisvos nesuformuotos valstybinės žemės plotai prie Algimanto Mackaus ir Visorių gatvių ir miško paskirties sklypo ribų.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. A30-2938/22 „Dėl leidimo rengti apie 1,7 ha teritorijos tarp Algimanto Mackaus ir Visorių gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2022 m rugsėjo 14 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-197/22.
Planavimo uždaviniai: nekeičiant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdo pertvarkyti sklypų ribas ir plotus prijungiant įsiterpusius laisvos žemės plotus, nustatyti sklypų Algimanto Mackaus g. 17 (kadastro Nr. 0101/0008:1394) ir Visorių g. 41 (kadastro Nr. 0101/0008:1416) užstatymo tipą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel. (85) 261 1115, el. p. smartas@smartas.lt. Informacija teikiama el. p. diana@smartas.lt, el. p. violeta@smartas.lt.
Visuomenės informavimo tvarka: bendra.
Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2023 m balandžio 19 d. iki gegužės 3 d. imtinai galima susipažinti: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-824), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais.
Viešas svarstymas vyks: 2023 m. gegužės 4 d., 17.00 val. nuotoliniu būdu.

Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 853 0965 8523, slaptažodis: 671670):
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEud-CuqzMvGNfKZrvTKcj6SyiiW9eXMT3s
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-824) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys

Sklypų+planas

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ