Informuojame apie parengtą apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano statybos zonos, statybos ribų ir įvažiavimo koregavimą sklype Nr. 15 (F. Bortkevičienės g. 14)

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano statybos zonos, statybos ribų ir įvažiavimo koregavimas sklype Nr. 15 (F. Bortkevičienės g. 14), TPD Nr. T00069595.

Planuojamos teritorijos aprašymas: 998 kv.m sklypas šalia Felicijos Bortkevičienės gatvės.

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-07-24 sprendimas „Dėl apie 29,6 ha ir 2,3 ha teritorijų šalia Džiaugsmo ir Strielčiukų gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ Nr. 1-1407.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Privatūs asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB “A. Vyšniausko architektų dirbtuvės”, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. +37069817868, el. paštas daiva@archd.lt.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: koreguoti žemės sklypo F. Bortkevičienės g. 14 statinių statybos zoną, statybos ribas, įvažiavimą.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-09-04 (10 darbo dienų) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt , skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Naujosios Vilnios seniūnijoje, Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius, detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., iš anksto suderinus tel.+37069817868.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui ar rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

 aiškinamasis detalus

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

Teikti pasiūlymą