Apie 3.8 ha teritorijos prie žemosios gatvės detaliojo plano neprivalomojo reglamento koregavimas, keičiant įvažiavimą į sklypą adresu J. Gabrio g. 1, Vilnius

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 3,8 ha teritorijos prie žemosios gatvės detalusis planas (teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-238), (TPD registracijos Nr. T00081754)
Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 3,8 ha teritorija prie žemosios gatvės, sklypas j. Gabrio g. 1
Dokumento rengimo pagrindas: Esamo detalaus plano koregavimas supaprastinta tvarka (pagal LR TPĮ 28 str. 9d.)
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius. tel.: (85) 2112000, el. p.: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Fiziniai asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Architektė D. A., Buivydiškių g. 15-54, Vilnius; el.p.: dovile@atchitekte.eu, tel.: +37061458425
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Pekeisti rekomenduojamą įvažiavimo į sklypą vietą, nustatyta apie 3,8 ha teritorijos prie žemosios gatvės detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. vasario 27d. įsakymu Nr. A30-452 Vilnius.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo kovo 2d. iki kovo 16d (10 darbo dienų imtinai) planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt , skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Naujosios Vilnios seniūnijoje
Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu, aukščiau nurodytais kontaktais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.
Nuoroda:

aiskinamasis+rastas_+J.Gabrio+g.+1

Brezinys_pagrindinis J. Gabrio g. 1

detaliojo+plano+korektura+J.Gabrio+g.+1_nagrinejama+teritorija

detaliojo+plano+korektura+J.Gabrio+g.+1_planuojama+teritorija

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ