Apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00069806) sprendinių koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 0101/0158:2417), Azerų g. 1

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00069806) sprendinių koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 0101/0158:2417), Azerų g. 1, Vilniaus m.
Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypas Azerų g. 1, sklypo plotas 0,7967 ha
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-12-15  įsakymas Nr. A30-4153/21.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Projekto vadovė Rūta Garuckienė, tel. 8699 79322, el. p. [email protected]
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Papildyti automobilių stovėjimo būdą žemės sklype požeminiu ir pakeisti įvažiavimo į sklypą iš Azerų gatvės vietą.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022-09-12 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Viešasis aptarimas nenumatomas
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymus galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.
Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ