Apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00087165) sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 0101/0158:2417), Azerų g. 1, Vilniaus m

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 30 ha teritorijos tarp Ašmenėlės ir Juodupio gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00087165) sprendinių koregavimas žemės sklype (kad. Nr. 0101/0158:2417), Azerų g. 1

Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,7967 ha žemės sklypas Azerų g. 1

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-12-15 įsakymas Nr. A30-4153/21

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: R. G., tel. 8699 79322, el. p. [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: papildyti automobilių stovėjimo būdą žemės sklype požeminiu ir pakeisti įvažiavimo į sklypą iš Azerų gatvės vietas, pakoreguoti statybos zoną ir ribą.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Naujosios Vilnios seniūnijoje.

Kur ir kada vyks ekspozicija: nuo 2023-08-08 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Vieša ekspozicija Naujosios Vilnios seniūnijos skelbimų lentoje, Gerovės g. 1, Vilnius.

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): raštu planavimo organizatoriui aukščiau nurodytu adresu iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Ai-kinamasis+ra-tas

DP+koregavimo+br–inys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ