Apie 3,8 ha teritorijos prie žemosios gatvės detaliojo plano neprivalomo reglamento koregavimas, keičiant įvažiavimą į sklypą adresu J. Gabrio g. 1, Vilnius

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 3,8 ha teritorijos prie žemosios gatvės detalusis planas (teritorijų planavimo dokumentas (TPD) Nr. K-VT-13-16-238)

Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 3,8 ha teritorija prie žemosios gatvės, sklypas J. Gabrio g. 1

Dokumento rengimo pagrindas: esamo dealaus plano koregavimas supaprastinta tvarka (pagal LR TPĮ 28str. 9d.)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius. tel.: (85)2112000, el. p.: [email protected], www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Architektė D. A., Buivydiškių g. 15-54, Vilnius; el.p.: [email protected], tel.: +37061458425

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Pakeisti rekomenduojamą įvažiavimo į sklypą vietą, nustatyta Apie 3,8 ha teritorijos prie žemosios gatvės detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. vasario 27d. įsakymu Nr. A30-452 Vilnius.

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo birželio 15  planavimo organizatoriaus interneto svetainėje (www.vilnius.lt , skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); Naujosios Vilnios seniūnijoje.

Nuoroda:

aiskinamasis rastas_J.Gabrio g. 1

Pagrindinis+brėžinys_korektūra+dėl+teritoriju+planavimo+komisijos+pastabu_20230608_nuasmeninta

pastabu taisymo lentele