Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Apie 3,93 ha teritorijos pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 11 detalusis planas

INFORMACIJA
APIE PARENGTĄ APIE 3,93 HA TERITORIJOS PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪROS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į KOMPLEKSINĘ IŠPLANAVIMO ZONĄ NR. 11 DETALŲJĮ PLANĄ TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU, PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKĄ, GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU SPRENDINIAIS, VIEŠO SVARSTYMO LAIKĄ

Informuojame apie parengtą apie 3,93 ha teritorijos pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 11 detalųjį planą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, pasiūlymų teikimo tvarką, galimybę susipažinti su sprendiniais, viešo svarstymo laiką.
Planuojamos teritorijos adresas: apie 3,93 ha teritorija pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkanti į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 11, Pilaitės seniūnija.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: urbanistiškai išnagrinėti teritoriją bei galimas sklypų paskirtis, padalyti sklypą (kadastro Nr. 0101/0167:668) ir nustatyti jo paskirtį ir naudojimo būdą ir kitus pagrindinius naudojimo reglamentus gyvenamųjų ir susisiekimo bei inžinerinės infrastruktūros objektų statybai vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu (reg. Nr. 2718).
Planavimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. A30-2741, 2018 m. sausio 3 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-8/18(3.1.36-TD2), Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-09-10 įsakymas Nr. A30-1771/19.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211200, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt. Kontaktiniai asmenys Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vedėjas A. Stapulionis tel. 85 2112679, el. p. aurelijus.stapulionis@vilnius.lt.
Iniciatorius: fiziniai asmenys.
Rengėjas: UAB „Ugna“, projekto vadovė S. Kazlauskienė tel. +37061060803, el. paštas: saule@ugna.lt;
Planavimo terminai: 5 metai nuo sąlygų išdavimo.
Viešinimo ir pasiūlymų teikimo tvarka: sprendinių viešinamas atliekamas bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo tvarka. Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti ir teikti siūlymus nuo 2020 m. gruodžio 28 d. iki 2021 m. sausio 11 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.vilnius.lt (www.vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/), el. p. savivaldybe@vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Pilaitės seniūnijos skelbimų lentoje, Vydūno g. 20 Vilnius, tel. 85 2112966, el. p. pilaites.seniunija@vilnius.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-13-16-452. Susisiekus su rengėju UAB „Ugna“ el. p. saule@ugna.lt.
Pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt raštu ir el. paštu; Rengėjui UAB „Ugna“ el. paštas: saule@ugna.lt el. paštu, ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo ir pasiūlymų teikimo pabaigos.
Viešo susirinkimo laikas: Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją dėl covid-19 ir LR vyriausybės nustatytų ribojimų susibūrimams numatomas nuotolinis viešas susirinkimas. Kuris įvyks 2021-01-11, 17 val. Susirinkimo nuoroda: https://zoom.us/j/93364359906?pwd=VklsbUpxeGlqU2tOUC9DSzZaRDFJZz09
Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, kontaktinį adresą bei motyvus, kuriais pagrindžiami pasiūlymai dėl nustatomų sprendinių. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

PRIDEDAMA: Pagrindinis_brėžinys_Verbų_11_zona_n1