Apie 4,5 ha teritorijos šalia Visorių gatvės detaliojo plano sprendiniais suformuoto sklypo Nr. 33, esančio Prano Ancevičiaus g. 52 (kadastro Nr. 0101/0008:1405), užstatymo zonos, ribos, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimo projektas

 

Planuojama teritorija: sklypas (kadastro Nr. 0101/0008:1405), Prano Ancevičiaus g. 52, Vilnius.
Planavimo pagrindas: 2016-09-13 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu Nr. A30-2551 patvirtintas Apie 4,5 ha teritorijos šalia Visorių gatvės detalusis planas.
Planavimo tikslas: statybos zonos, ribos, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas (įvažiavimo į sklypą vietos tikslinimas pagal TP sprendinius).
Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos: supaprastinta tvarka.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected], interneto svetainė.: www.vilnius.lt
Detaliojo plano iniciatorius: fizinis asmuo
Projekto rengėjas: MB ,,Stilistija“, Naujoji g. 12-525, LT-63250 Alytus. Informacija teikiama tel. +370 601 24707, el. paštas [email protected]

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta
Detaliojo plano sprendinių viešoji ekspozicija vyks: nuo 2022 m. gegužės 30 d. iki 2022 m. birželio 10 d. (imtinai) Verkių seniūnijos patalpose Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius, tel. (8 521) 12910, el. p. [email protected]
Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu galima nuo 2022 m. gegužės 30 d. iki 2022 m. birželio 10 d. (imtinai) Verkių seniūnijos patalpose Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius, tel. (8 521) 12910, el. p. [email protected], Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt) skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas (viešinimas nuo 2022 m. kovo mėnesio); MB „STILISTIJA“ Naujoji g. 12-525, LT-63250 Alytus, darbo dienomis 9:00-17:00 val. (iš anksto susiderinus laiką telefonu), tel. Nr. +37060124707, el. p.: [email protected].

Informacija, iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.
Nuoroda:

AR+2022-05-20

Sprendiniai+05-20