Apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0101:2593) inicijavimo sutarties pagrindu, TPDRIS Nr. K-VT-13-22-699

 

Informuojame, kad yra atlikti sprendinių pakeitimai ir informacijos papildymas pagal derinančių institucijų pateiktas pastabas. Pakeitimai viešinami vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje ir TPDRIS sistemoje.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: K-VT-13-22-699
Koreguojamas teritorijų planavimo dokumentas: Apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detalusis planas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-402 „Dėl apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00078601) sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0101:2593) nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties padalinti sklypą, daliai sklypo pakeisti naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijų į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą.
Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. birželio 03 d. įsakymas Nr. A30-2360/22 „Dėl leidimo inicijuoti apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0101:2593)“. 2022 m. birželio 07 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-120/22.
Organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Iniciatorius (-iai): Juridinis asmuo
Projekto rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, adresas Geležinio Vilko g. 18A, III a., Vilnius, info@regroup.lt.
Planuojama teritorija: Žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0101:2593, plotas 1,0936 ha.
Atlikti pakeitimai pagal institucijų pastabas:
1. Papildytas aiškinamasis raštas.
Susipažinti su pakeistais pagal institucijų pastabas pakeistais sprendiniais galima: nuo 2023 m. kovo 8 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-699), taip pat nuo 2023-03-09 Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje  ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (skiltyje: Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – Informacinių pranešimų, apie galimybes susipažinti su TPD sprendiniais, pakeistais pagal visuomenės pasiūlymus/derinančių institucijų pastabas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnio 3 dalį, viešinimas).

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas,+Gulbinu+k

Gulbinu+k.,+sprendiniu+planas-A2_L

pastabu+vertinimas