Apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0101:2593) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Informuojame apie parengtus koregavimo sprendinius, susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0101:2593). TPD Nr. K-VT-13-22-699.

Planuojamos teritorijos aprašymas: sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:2593) plotas 1,0936 ha.
Planavimo pagrindas: 2022-06-03 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-2360/22 „Dėl leidimo inicijuoti apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype (kadastro Nr. 0101/0101:2593)“.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.
Projekto rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, įm. k. 300622140, Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, tel. 867185640, www.regroup.lt, tel. 8 5 262 0353, el. p. tadas@regroup.lt
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-402 „Dėl apie 52,9 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00078601) sprendinių koregavimą sklype (kadastro Nr. 0101/0101:2593): nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties padalinti sklypą, daliai sklypo pakeisti naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijų į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais ir viešinamais sprendiniais galima nuo 2022-12-28 iki 2023-01-24 imtinai iki viešo susirinkimo pabaigos Vilniaus miesto savivaldybės patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilnius, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijoje, Kalvarijų g. 156, LT-08207, Vilnius, el. p. rasius.virbalas@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2911. Susisiekus su rengėju darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt – proceso numeris K-VT-13-22-699.
Viešasis susirinkimas vyks: 2023-01-24, 16 val., Geležinio Vilko 18A, Vilnius, 3 aukštas, rengėjo patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami planavimo organizatoriui, plano rengėjui raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais ir el. paštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-699) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešinimo ir susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsako planavimo organizatorius raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Nuoroda:

Aiskinamasis+rastas

Gulbinu+k.,sprendiniu+brezinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ