Apie 7,3 ha teritorijos tarp Bagušių ir J. Urbšio gatvių detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-05-17 įsakymu Nr. A30-1166/18, koregavimas žemės sklype Ernesto Galvanausko g. 28 g. 34 (detaliajame plane Nr. 14) ( įvažiavimo/išvažiavimo į sklypą vietos koregavimas)

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 7,3 ha teritorijos tarp Bagušių ir J. Urbšio gatvių detaliojo plano, patvirtinto  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-05-17 įsakymu Nr. A30-1166/18, koregavimas žemės sklype Ernesto Galvanausko g. 28 g. 34 (detaliajame plane Nr. 14) ( įvažiavimo/išvažiavimo į sklypą vietos koregavimas)
Planuojamos teritorijos aprašymas: 0,0984 ha ploto žemės sklypas Ernesto Galvanausko g. 28
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto  savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. A30-1166/18 „Dėl apie 7,3 ha teritorijos tarp Bagušių ir J. Urbšio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: projekto vadovė Rūta Garuckienė, kvalifikacijos atestato Nr. A1993,  tel. 8699 79322, el. paštas: rutagaruckiene@yahoo.com

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų koregavimas (koreguoti įvažiavimo į sklypą vietą)
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2022-10-17 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Naujosios Vilnios seniūnijos skelbimų lentoje Gerovės g. 1, Vilnius.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

Nuoroda:

Aiškinamasis+raštas

Pagrindinis+brėžinys

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ