Apie 81.8ha teritorijos tarp Tarandės, Vaivadiškių, Augustų, Vidautiškių gatvių, Pašilaičių seniūnijoje, detaliojo plano sprendiniai

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 81.8ha teritorijos tarp Tarandės, Vaivadiškių, Augustų,  Vidautiškių gatvių,  Pašilaičių seniūnijoje, detalusis planas.   TPD Nr. K-VT-13-17-304
Planuojamos teritorijos aprašymas: Apie 81.8ha teritorijos tarp Tarandės, Vaivadiškių, Augustų,  Vidautiškių gatvių,  Pašilaičių seniūnijoje
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023 m. sausio mėn. 2 d. įsakymu Nr. A30-7/23 Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017-02-09 įsakymo Nr. A30-427 „Dėl apie 81,8ha teritorijos tarp Tarandės, Vaivadiškių, Augustų Vidautiškių gatvių, Pašilaičių seniūnijoje, detaliojo plano rengimo organizavimo pakeitimo“.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3. LT-09601 Vilnius, el. paštas: [email protected] .
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Vilniaus planas“, Lvivo g. 25-102, [email protected]
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais ir Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos detaliojo plano konceptualiąja dalimi, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2023-02-13 iki 2023-03-01 imtinai Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Pašilaičių seniūnijoje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-17-304), Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt .
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Viešas susirinkimas įvyks 2023-03-01d. 17val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda: https://cutt.ly/viesa-dp
Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir (ar) el. paštu [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-17-304) iki viešojo svarstymo pabaigos. Visuomenės atstovai, teikdami pasiūlymus, privalo nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pasiūlymą pasirašyti bei pateikti privalomus priedus (jei jie teikiami).

Nuoroda:

AIŠKINAMASIS+RAŠTAS_sprendiniai

PAGRINDINIS+BRĖŽINYS_sprendiniai

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ