Informuojama apie parengtą Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306), pasiūlymų teikimo tvarką, galimybę susipažinti su sprendiniais, naują viešo svarstymo datą.

Atsižvelgiant į didelį gyventojų susidomėjimą ir pateiktus siūlymus dėl Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306), nuspręsta pratęsti terminą, skirtą visuomenei susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, ir planuotą viešo svarstymo procedūrą (susirinkimą) organizuoti nauju laiku – 2018 metų gruodžio 28 dieną 16 val.,
Konstitucijos pr. 3, 216 kab., Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastate.

Todėl šiuo raštu papildomai informuojame, kad 2019 m. gruodžio 21 d. 16 val., 216 kab. planuota viešo svarstymo procedūra neįvyks. Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306) viešo svarstymo procedūra (susirinkimas) vyks 2018 m. gruodžio 28 d., 16 val., Konstitucijos pr. 3, 216 kab., Vilnius. Parengti Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306) sprendiniai viešinami supaprastinta tvarka ir priimami pasiūlymai dėl parengtų sprendinių.

Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306), Žvėryno seniūnija.

Planavimo tikslas: Nekeičiant žemės sklypo paskirties ir esamo naudojimo būdo pakeisti ir patikslinti detaliuoju planu nustatytą pastatų aukštingumą ir tankumą, nustatyti sklypo užstatymo intensyvumą bei kitus naudojimo režimo reikalavimus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. A30-2177/18 (2.1.22E-TD2) “Dėl leidimo koreguoti Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinius sklype Miglos g. 55 (kad. Nr. 0101/0029:306) inicijavimo pagrindu”. 2018 m. spalio 16 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-72/18(2.15.1.7-TD2).

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211200, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Iniciatorius:  fiziniai asmenys, sklypo savininkai.

Rengėjas: UAB „Ugna“, projekto vadovė Saulė  Kazlauskienė tel. +37061060803, el. paštas: saule@ugna.lt.

Planavimo terminai: iki 2021 m. spalio mėn.

Susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarka: Teritorijų planavimo dokumento sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Su detaliojo plano koregavimo projektu galima susipažinti darbo dienomis: susisiekus su rengėju UAB „Ugna“ projektų vadove tel. +37061060803, el. paštas: saule@ugna.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.vilnius.lt (www.vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/), el. p. savivaldybe@vilnius.lt, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žvėryno seniūnijos skelbimų lentoje, Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius, tel. 85 211 2901, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymus raštu ir el. paštu galima teikti planavimo organizatoriui Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. paštas: savivaldybe@vilnius.lt, rengėjui UAB „Ugna“ Viršuliškių g. 16-5, Vilnius, el. paštas: saule@ugna.lt, arba www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo, vyksiančio 2018 m. gruodžio 28 d. ir prasidėsiančio 16 val., pabaigos, o viešo svarstymo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą, pavardę, adresą bei motyvus, kuriais pagrindžiami pasiūlymai dėl nustatomų sprendinių. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

 

Brėžinys: 2 – Miglos g55 Pagrindinis

Skelbimas: Pranešimas visuomenei 2018-12-17 dėl naujo laiko