Asmeninis pranešimas Alinai Bartoško (nedeklaravusiai) savo konkrečios gyvenamosios vietos

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 57 punktu informuojame, kad yra pradedamas rengti žemės sklypo prie Skersinės gatvės (kadastro Nr. 0101/0004:1468) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai – pertvarkyti žemės sklypą padalijimo būdu ir naujai suformuotiems sklypams nustatyti naudojimo būdus, atitinkančius Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius, sklypo dalį (apie 1850 kv. m), kurioje yra Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre įregistruota miško žemė, formuoti atskiru sklypu ir nustatyti miškų ūkio paskirtį.

Vadovaujantis Taisyklių 17 punktu, projektų rengimo, viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūros, išskyrus atvejus, kai objektas susijęs su įslaptinta informacija, vykdomos automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS), jei šioje sistemoje numatyta galimybė jas atlikti ir Taisyklėse nenurodyta kitaip. Atsižvelgiant į tai, kad sklypo prie Skersinės gatvės (kadastro Nr. 0101/0004:1468) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo iniciatorė – Ludwika Janowska yra ne Lietuvos Respublikos pilietė, todėl nėra galimybės įkelti prašymą į ŽPDRIS, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas bus rengiamas analogine (spausdintine) forma ir visi veiksmai, susiję su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektų rengimu, viešinimu, derinimu ir tvirtinimu atliekami naudojant priemones (būdus), kurios buvo naudojamos iki ŽPDRIS sistemos įdiegimo (prašymai organizuoti projektą, išduoti projekto rengimo reikalavimus, projekto rengimo reikalavimai pateikiami raštu ir pan.).

Daugiau informacijos Jums maloniai suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus Žemės tvarkymo projektų poskyrio specialistė
Neringa Ginaitė, tel. (8 5) 211 2735, el. p. neringa.ginaite@vilnius.lt.