Asmeninis pranešimas Annai Lawrienowai dėl žemės sklypų Sėlių g. 30 ir 32 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 57 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad yra pradedamas rengti apie 1800 (vieno tūkstančio aštuonių šimtų) kv. m ploto teritorijos, kurioje yra žemės sklypai Sėlių g. 30 (kadastro Nr. 0101/0031:309) ir Sėlių g. 32 (kadastro Nr. 0101/0031:337) bei apie 70 (septyniasdešimties) kv. m laisvos valstybinės žemės plotas, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – sujungti įsiterpusius valstybinės žemės plotus su besiribojančiais žemės sklypais, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypų.

Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-45706.

Daugiau informacijos Jums maloniai suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus Žemės tvarkymo projektų poskyrio specialistė Diana Chuzina, tel. (8 5) 211 2810, el. p. diana.chuzina@vilnius.lt.