Asmeninis pranešimas bankrutavusios UAB ,,KENNEDY FORBES“ teisių ir pareigų perėmėjui

Asmeninis pranešimas bankrutavusios UAB ,,KENNEDY FORBES“ teisių ir pareigų perėmėjui

Informuojame, kad pradedamas rengti apie 2730 kv. m teritorijos ties A. Jakšto gatve (kurioje yra pastatai A. Jakšto g. 5 ir 7) formavimo ir pertvarkymo projektas.

Projekto rengimo tikslas – suformuoti žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį.

Projekto rengimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Projekto rengimo iniciatorius – Igoris Romaškevičius.

Daugiau informacijos – tel. (8 5) 211 2735.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių nuostatomis, visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-29739.