Asmeninis pranešimas Birutei Pacevičienei dėl žemės sklypo S. Šilingo g. 128 (kadastro Nr. 0101/0157:1273) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 57 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad yra pradedamas rengti apie 2920 kv. m ploto teritorijos, kurioje yra žemės sklypas S. Šilingo g. 128 (kadastro Nr. 0101/0157:1273) ir apie 220 kv. m laisvos valstybinės žemės plotas, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo, ir pertvarkyti žemės sklypą padalijant jį į du atskirus žemės sklypus.

Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-44334.

Daugiau informacijos Jums maloniai suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus Žemės tvarkymo projektų poskyrio specialistė Diana Chuzina, tel. (8 5) 211 2810, el. p. [email protected].