Asmeninis pranešimas Gražinai Petrik dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1295) Kriaučiūnų kaime formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 57 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad yra pradedamas rengti 16790 (šešiolikos tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimties) kv. m ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0167:1295), formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – atidalyti valstybinės reikšmės miško plotą ir atidalytam plotui nustatyti miškų ūkio paskirtį. Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS − ZSFP-55449.

Daugiau informacijos Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus specialistė Rita Cininienė, tel. (8 5)  211 2476, el. p. rita.cininiene@vilnius.lt