Asmeninis pranešimas Indrei Tarvydaitei dėl žemės sklypo Gurių Sodų 10-ojoje g. 4A formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

     Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 57 punktu informuojame, kad tenkinant žemės sklypo bendraturčių prašymą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-12-17 įsakymo Nr. A30-2879/18(2.1.22E-TD2) „Dėl žemės sklypo Gurių Sodų 10-ojoje g. 4A formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti apie 863 (aštuonių šimtų šešiasdešimt trijų) kv. m ploto teritorijos, kurioje yra 848 (aštuonių šimtų keturiasdešimt aštuonių) kv. m ploto žemės sklypas Gurių Sodų 10-oji g. 4A (kadastro Nr. 0101/0075:3252) ir apie 15 (penkiolikos) kv. m laisvos valstybinės žemės plotas, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.

            Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-54600.

            Daugiau informacijos Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus Žemės tvarkymo projektų poskyrio vyriausioji specialistė Diana Chuzina, tel. (8 5)  211 2810, el. p. diana.chuzina@vilnius.lt.