Asmeninis pranešimas Janinai Grigolovič (nedeklaravusiai) savo konkrečios gyvenamosios vietos

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 57 punktu informuojame, kad yra pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0100:2000) Fabijoniškių seniūnijoje formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – padalyti sklypą į du ar daugiau žemės sklypų.

Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-34408.

Daugiau informacijos Jums maloniai suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus Žemės tvarkymo projektų poskyrio specialistė
Neringa Ginaitė, tel. (8 5) 211 2735, el. p. neringa.ginaite@vilnius.lt.