Asmeninis pranešimas Ramunei Kazlauskienei dėl žemės sklypo Lenktojoje g. 50 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 57 punktu informuojame, kad tenkinant žemės sklypo savininkės prašymą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019-10-29 įsakymo Nr. A30-2179/19 „Dėl žemės sklypo Lenktojoje g. 50 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti apie 503 (penkių šimtų trijų) kv. m ploto teritorijos, kurioje yra 438 (keturių šimtų trisdešimt aštuonių) kv. m ploto žemės sklypas Lenktojoje g. 50 (kadastro Nr. 0101/0031:0172) ir apie 65 (šešiasdešimt penkių) kv. m laisvos valstybinės žemės plotas, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-65706.

Daugiau informacijos Jums maloniai suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio specialistė Vilma Gargasienė, tel. (8 5)  211 2735, el. p. vilma.gargasiene@vilnius.lt.