Asmeninis pranešimas Vitalijai Maciejak dėl žemės sklypo Vykinto g. 3 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-08-29 įsakymo Nr. A30-1803/18(2.1.22E-TD2) „Dėl žemės sklypo Vykinto g. 3 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti apie 874 (aštuonių šimtų septyniasdešimt keturių) kv. m ploto teritorijos, kurioje yra 864 (aštuonių šimtų šešiasdešimt keturių) kv. m ploto žemės sklypas Vykinto g. 3 (kadastro Nr. 0101/0053:26) ir apie 10 (dešimties) kv. m laisvos valstybinės žemės plotas, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.

Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-52418.

Daugiau informacijos Jums maloniai suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus Žemės tvarkymo projektų poskyrio specialistė Diana Chuzina, tel. (8 5)  211 2810, el. p. diana.chuzina@vilnius.lt.