ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPO ARIMŲ G. 18 BENDRASAVININKAMS APIE ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

          Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 30-1633/23 „Dėl žemės sklypo Arimų g. 18 (kadastro Nr. 0101/0049:1112) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti 52 523 (penkiasdešimt dviejų tūkstančių penkių šimtų dvidešimt trijų) kv. m ploto žemės sklypo Arimų g. 18 (kadastro Nr. 0101/0049:1112) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – padalyti ir atidalyti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų bei nustatyti ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės naudojimo būdą (-us).

          Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-124411.

         Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyriausiuoju specialistu Artūru Sladkevičiumi, tel. +370 5 211 2000, el. paštas arturas.sladkevicius@vilnius.lt.