ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPO AUROS G. 1 (KADASTRO NR. 0101/0166:14) BENDRATURČIAMS APIE ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad tenkinant žemės sklypo bendraturčio prašymą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. A30-3092/22 „Dėl žemės sklypo Auros g. 1 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti 16685 (šešiolikos tūkstančių šešių šimtų aštuoniasdešimt penkių) kv. m ploto žemės sklypo Auros g. 1 (kadastro Nr. 0101/0166:14) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai – padalyti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų ir nustatyti naudojimo būdus, atitinkančius Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-107458.

Daugiau informacijos Jums maloniai suteiks Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio vyriausioji specialistė Giedrė Avulienė, tel. 8 5 211 2464, el. paštas giedre.avuliene@vilnius.lt.