ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPO B. M. GIMBUTIENĖS G. 4 BENDRASAVININKAMS APIE ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. A30-1351/22 „Dėl žemės sklypo B. M. Gimbutienės g. 4 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. A30-1454/22 „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-04-07 įsakymo Nr. A30-1351/22 „Dėl žemės sklypo B. M. Gimbutienės g. 4 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pakeitimo“ pagrindu yra pradedamas rengti apie 734 (septynių šimtų trisdešimt keturių) kv. m ploto teritorijos, kurioje yra 614 (šešių šimtų keturiolikos) kv. m ploto žemės sklypas B. M. Gimbutienės g. 4 (kadastro Nr. 0101/0025:1087) ir apie 120 (vieno šimto dvidešimties) kv. m laisvos valstybinės žemės plotas, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-91292.

Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo B. M. Gimbutienės g. 4 formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyresniaja specialiste Vilma Gargasienė, tel. 8 5 211 2735, el. paštas [email protected].