Asmeninis pranešimas žemės sklypo Balsių g. 2 (kadastro Nr. 0101/0131:5104) savininkei dėl žemės sklypo Žynių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0131:618) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 56 punktu informuojame, kad yra pradedamas rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0131:618) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti įsiterpusį žemės plotą tarp sklypų

Vadovaujantis Taisyklių nuostatomis, visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP- 31230

Daugiau informacijos Jums maloniai suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus vyriausioji specialistė Irena Kaselienė, tel. (8 5) 211 2466, el. p. [email protected].