ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPO BALSIŲ SODŲ 1-OJI G. 75 SAVININKAMS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 56 punktu ir atsižvelgdami į žemės sklypo Balsių Sodų 1-oji g. 73 (kadastro Nr. 0101/0128:258) savininko prašymą, planuojama rengti žemės sklypo Balsių Sodų 1-oji g. 73 ir gretimos teritorijos formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

Nagrinėjamas laisvos valstybinės žemės plotas tiesiogiai ribojasi su žemės sklypu Balsių Sodų 1-oji g. 75, todėl teisę pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą turi visi besiribojančių sklypų savininkai.

Jei per 30 dienų nuo rašto išsiuntimo nepareikšite valios dėl įsiterpusio laisvos valstybinės žemės ploto pirkimo, laikysime, kad šio siūlymo atsisakote.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 14.2 punktu, projektai finansuojami projektą inicijavusio asmens lėšomis.

Daugiau informacijos Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio vyriausioji specialistė Evelina Rumbutienė, tel. +370 5 211 2369, el. paštas evelina.rumbutiene@vilnius.lt