Asmeninis pranešimas žemės sklypo Bieliūnų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:2008) buvusios savininkės Felicijos Matarevič paveldėtojams

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo VIII skyriumi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924 ,,Dėl Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių ir Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 ,,Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ (toliau – Detalusis planas) ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-1-1875 ,,Dėl žemės sklypų Bieliūnų g. 5, Bieliūnų g. 9 ir Perkūnkiemio g. 22 paėmimo visuomenės poreikiams“, Vilniaus miesto savivaldybės meras pateikė prašymą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui paimti visuomenės poreikiams žemės sklypą Bieliūnų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0100:2008).

Žemės sklypo Bieliūnų g. 5 paėmimo visuomenės poreikiams tikslas – realizuoti Detaliojo plano sprendinius ir įgyvendinti vaikų darželio statybos projektą, taip patenkinant viešąjį interesą.

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 924, 6 punktu suinteresuota institucija Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniam padaliniui prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams pateikia automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Visi su žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per ŽPDRIS. Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZPVP-56831.

Daugiau informacijos Jums maloniai suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Žemės duomenų skyriaus vyr. specialistė Daiva Petrovskaja, tel. (8 5) 211 2465, el. p. daiva.petrovskaja@vilnius.lt.