ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPO BIRBYNIŲ G. 11A BENDRASAVININKAMS APIE ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

          Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 30-1942/23 „Dėl žemės sklypų Birbynių g. 11A ir 21 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti apie 2 513 (dviejų tūkstančių penkių šimtų trylikos) kv. m ploto teritorijos, kurioje yra 967 (devynių šimtų šešiasdešimt septynių) kv. m ploto žemės sklypas Birbynių g. 11A (kadastro Nr. 0101/0073:47), 999 (devynių šimtų devyniasdešimt devynių) kv. m ploto žemės sklypas Birbynių g. 21 (kadastro Nr. 0101/0073:1008), apie 21 (dvidešimt vieno) kv. m, apie 136 (vieno šimto trisdešimt šešių) kv. m ir apie 390 (trijų šimtų devyniasdešimties) kv. m įsiterpę laisvos valstybinės žemės plotai, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – sujungti įsiterpusius valstybinės žemės plotus su besiribojančiais žemės sklypais, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypo.

          Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-123213.

         Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyresniąja specialiste Rita Cininienė, tel. 8 5 211 2476, el. paštas [email protected].