ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPO DARKIEMIO G. 34 BENDRASAVININKAMS APIE ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A30-4623/22 „Dėl žemės sklypo Darkiemio g. 34 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti apie 764 (septynių šimtų šešiasdešimt keturių) kv. m ploto teritorijos, kurioje yra 618 (šešių šimtų aštuoniolikos) kv. m ploto žemės sklypas Darkiemio g. 34 (kadastro Nr. 0101/0086:129), apie 12 (dvylikos) kv. m ir apie 134 (vieno šimto trisdešimt aštuonių) kv. m įsiterpę laisvos valstybinės žemės plotai, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – sujungti įsiterpusius valstybinės žemės plotus su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų sklypų.

          Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-111781.

Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyresniąja specialiste Rita Cininiene, tel. 8 5 211 2476, el. paštas rita.cininiene@vilnius.lt.