ASMENINIS PRANEŠIMAS ŽEMĖS SKLYPO GURIŲ SODŲ 14-OJOJE G. 14 BENDRASAVININKAMS APIE ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMĄ

            Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A30-975/23 „Dėl žemės sklypo Gurių Sodų 14-ojoje g. 14 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti apie 1 306 (vieno tūkstančio trijų šimtų šešių) kv. m ploto teritorijos, kurioje yra 928 (devynių šimtų dvidešimt aštuonių) kv. m ploto žemės sklypas Gurių Sodų 14-ojoje g. 14 (kadastro Nr. 0101/0075:3254) ir apie 378 (trijų šimtų septyniasdešimt aštuonių) kv. m laisvos valstybinės žemės plotas, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.

          Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-112087.

Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyresniąja specialiste Vilma Gargasiene, tel. 8 5 211 2735, el. paštas [email protected].