Asmeninis pranešimas žemės sklypo Gvazdikų Sodų 10-ojoje g. 76 savininkui

Informuojame, kad, vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, atsižvelgiant į žemės sklypų Gvazdikų Sodų 10-ojoje g. 74 ir sklypo, kurio kadastro Nr. 0101/0014:371, sodininkų bendrijoje „Pušynas“, savininkų prašymą, planuojama rengti žemės sklypų Gvazdikų Sodų 10-ojoje g. 74 ir sklypo, kurio kadastro Nr. 0101/0014:371, formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio rengimo tikslai – pertvarkyti žemės sklypus sujungiant kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną ir sujungti įsiterpusį apie 84 (aštuoniasdešimt keturių) kv. m valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo.

Nagrinėjamas laisvos valstybinės žemės plotas tiesiogiai ribojasi su žemės sklypu Gvazdikų Sodų  10-ojoje g. 76 (kadastro Nr. 0101/0014:418), todėl teisę pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą turi visi besiribojančių sklypų savininkai.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443  „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ patvirtintų Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklėmis, siūlome žemės sklypo Gvazdikų Sodų 10-ojoje g. 76 savininkui pirkti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą ir prašome valią dėl jo pirkimo pareikšti raštu Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (pašto adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) per 30 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Daugiau informacijos Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir valdymo poskyrio specialistė Asta Pugačiauskienė tel. (8 5) 211 2479, el. p. [email protected].