Asmeninis pranešimas žemės sklypo J. Kupalos g. 23 bendraturtei apie žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-04 įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių 57 punktu informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-09-21 įsakymo Nr. A30-2353/19 „Dėl žemės sklypo J. Kupalos g. 23 (kadastro Nr. 0101/0048:1057) formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ pagrindu yra pradedamas rengti 1606 (vieno tūkstančio šešių šimtų šešių) kv. m žemės sklypo J. Kupalos g. 23 (kadastro Nr. 0101/0048:1057) formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslai – padalyti sklypą į du ar daugiau žemės sklypų ir nustatyti žemės naudojimo būdą (-us), atitinkantį (-čius) Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, į J. Kupalos gatvės raudonąsias linijas patenkančią dalį suformuoti kaip atskirą kitos paskirties susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdo žemės sklypą.

Visi su žemėtvarkos planavimu susiję veiksmai bus atliekami automatizuotai per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS). Sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą, gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus galite prisijungę prie ŽPDRIS (http://www.zpdris.lt). Paslaugos registracijos numeris ŽPDRIS – ZSFP-79918.

Jeigu Jums kils klausimų ar neaiškumų dėl rengiamo žemės sklypo J. Kupalos g. 23 (kadastro Nr. 0101/0048:1057) formavimo ir pertvarkymo projekto, prašome susisiekti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus Žemės tvarkymo ir administravimo poskyrio vyriausiąja specialiste Daiva Petrovskaja, tel. (8 5) 211 2465, el. p. daiva.petrovskaja@vilnius.lt.